မဂၤလာပါ

Variety Trading Co.,Ltd ၏ website ကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ ဒီႏွစ္မွာလဲ အားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

Variety Trading ကုမၸဏီသည္ ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကုိရီးယားႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး Top Brand မ်ားျဖစ္ၾကသည့္

  1. Yongcheon Natural Glass
  2. Glass Lock

စသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကုိ တိုက္ရိုက္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ၿပီး

Plastic ware ပစၥည္းမ်ားမွာ

  1. Rock Star & Lock Star
  2. Easy & Free
  3. Incense Nano Silver
  4. Fresh Incense
  5. OSO Fresh
  6. Incense Premium
  7. Taejin
  8. Taesan P & G (Ice Camping)

စသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ ဓာတုဓာတ္မ်ား မပါဝင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တုိက္ရုိက္တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိပါသည္။ ကုိရီးယား အထည္အလိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိလည္း တုိက္ရိုက္ တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ီလ်က္ ရွိပါသည္။ Variety Trading ကုမၸဏီသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ကုိရီးယားႏုိင္ငံထုတ္ ပစၥည္းမ်ားကုိသာ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီသည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ အားရႏိုင္ေစ ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေကာင္းဆံုးေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိသာ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီသြားပါမည္။

Variety Trading ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူ customer မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္မီွ၍ ေခတ္မီ၍ လွပေသာ ဒီဇုိင္းဆန္းမ်ားကုိသာ တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ီသြားရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ Variety Trading ကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အစဥ္တစိုက္ ဝယ္ယူ အားေပးလ်က္ ရွိေသာ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ားကုိ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Copyright © Variety Trading Co.,Ltd | Website Designed & Maintained By iMyanmar